Razem 26 473 firm !
Polskie firmy, sklepy, eshopy
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU
Tekstowe informacje o firmie
Firma inPact s.c. powsta³a w 2007 roku.

Zajmujemy siê sprzeda¿± sprzêtu komputerowego na terenie ca³ej Polski, co umo¿liwia nam obecny system logistyki.

Uprzednio zdobywali¶my wiedzê i umiejêtno¶ci, które sk³oni³y nas do otwarcia firmy zajmuj±cej siê bran¿± IT.

Nasze do¶wiadczenie poparte jest kilkuletni± praktyk± zdobyt± w jednej z najwiêkszych Krakowskich firm komputerowych, gdzie poznali¶my oczekiwania klientów.
Wiemy, ¿e wiele firm oferuje pomoc, jednak po¶piech i walka o Klienta sprawia, ¿e jako¶æ us³ug i obs³uga jest na drugim planie. NIE U NAS!
Dynamiczny rozwój firmy inPact, obserwacja i ¶ledzenie nowinek technicznych, pozwala zapewniæ wszystkim naszym Klientom fachow± i mi³± obs³ugê przy zakupie, jak i serwisie oferowanych towarów.

Profesjonalnie i z pasj± wychodzimy naprzeciw ma³ym i ¶rednim firmom, a tak¿e do Klientów indywidualnych, chc±c ci±gle polepszaæ jako¶æ oferowanych us³ug.
Siedziba firmy, kontakty
Dane kontaktowe
Zasięg: Cała Polska
Adres siedziby: ul. Grzegórzecka 4 31-530 Kraków
Telefon: +48012/6566570
E-mail: sklep@inpact.pl
Web: www.inpact.pl/
Osoby kontaktowe
Pozostałe dane, ciekawostki
  • Forma prawna przedsiębiorstwa: spółka cywilna
Pozostałe możliwości i linki
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)